กรุณาใส่ชื่อและนามสกุล *

  กรุณา Email *

  เบอร์โทร

  วันที่่ต้องการพบแพทย์

  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ

  ฟอกสีฟันขูดหินปูนถอนฟันรากฟันเทียมเคลือบผิวฟันจัดฟันผ่าฟันคุดฟันปลอมใส่ฟันถอดได้ใส่ฟันติดแน่นรักษารากฟันโรคเหงือกอื่นๆ โปรดระบุ

  รายละเอียด

  นัดพบทันตแพทย์

  คลินิกทันตกรรมชิดลมสกายเทรน

  คลินิกอยู่ใต้รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 3 ติดกับ 7-11 ใกล้การไฟฟ้านครหลวง ตรงข้ามโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

    : 993-995 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
   : 02-0111055 , 092-4663226
   : chidlomskytraindental.com
  fb.com/chidlomskytraindental
   : chidlomskytraindental
   : @Chidlomskydental

  แผนที่ คลินิกทันตกรรมชิดลมสกายเทรน