นัดพบทันตแพทย์

คลินิกทันตกรรมชิดลมสกายเทรน

คลินิกอยู่ใต้รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 3 ติดกับ 7-11 ใกล้การไฟฟ้านครหลวง ตรงข้ามโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

  : 993-995 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 : 02-0111055 , 092-4663226
 : chidlomskytraindental.com
fb.com/chidlomskytraindental
 : chidlomskytraindental
 : @Chidlomskydental

แผนที่ คลินิกทันตกรรมชิดลมสกายเทรน