รากฟันเทียม-ชิดลม

        ฟันแต่ละซี่ของคนเรามีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ตัวฟัน และรากฟัน หน้าที่ของรากฟันนั้นจะฝังตัวอยู่ ปรากฏให้เห็นเพียงตัวฟันเท่านั้น แม้รากฟันจะมองไม่เห็นแต่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อเราต้องสูญเสียฟันทั้งซี่ไป การจะสร้างฟันเทียมขึ้นมาใช้งานแทนมีหลายรูปแบบ หากต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้นต้องสร้างรากฟันเทียมด้วย

รากฟันเทียม คืออะไร

        รากฟันเทียม คือ รากฟันที่ทำขึ้นจากวัสดุชนิดหนึ่งให้มีลักษณะเหมือนกับรากฟันของเรา แล้วนำมาใช้งานแทนรากฟันแท้ โดยที่จัดทำให้มีลักษณะเหมือนรากฟันแท้ เลือกวัสดุที่สามารถปลูกถ่ายฝังลงไปแทนที่รากฟันแท้แล้วไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกาย สามารถทำหน้าที่ยึดฟันกับกระดูกขากรรไกรเราแทนของแท้ที่เสียไปได้ ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากไททาเนียม

รากฟันเทียม คืออะไร

        รากฟันเทียม คือ รากฟันที่ทำขึ้นจากวัสดุชนิดหนึ่งให้มีลักษณะเหมือนกับรากฟันของเรา แล้วนำมาใช้งานแทนรากฟันแท้ โดยที่จัดทำให้มีลักษณะเหมือนรากฟันแท้ เลือกวัสดุที่สามารถปลูกถ่ายฝังลงไปแทนที่รากฟันแท้แล้วไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกาย สามารถทำหน้าที่ยึดฟันกับกระดูกขากรรไกรเราแทนของแท้ที่เสียไปได้ ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากไททาเนียม

ชนิดของรากฟันเทียม

       รากฟันเทียมมี 3 ชนิดคือ

 1. รากฟันเทียมชนิดที่ต้องผ่าตัดฝังรากเทียม เป็นการผ่าตัดเล็กเพื่อฝังรากเทียมลงในกระดูกขากรรไกร และรอเวลาให้ธรรมชาติยึดรากเทียมเอาไว้ เนื้อเยื่อบริเวณรอบเหงือกหายเป็นปกติ เพื่อสามารถทำขั้นตอนต่อไปคือทำฟันเทียมยึดกับรากฟันเทียมที่ฝังไว้ ซึ่งระยะเวลาที่รอนานประมาณ 3-4 เดือน รวมทำฟันด้วยก็อาจถึง 5 เดือน
 2. รากฟันเทียมชนิดที่สามารถฝังและทำฟันปลอมได้ทันที เหมาะกับกรณีฟันหน้า แต่มีเงื่อนไขว่าจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีปริมาณกระดูกพอที่จะให้รากเทียมยึดอยู่ได้
 3. รากฟันเทียมชนิดหล่อโลหะให้เป็นโครงสร้างเดียวกับกับเหงือกแล้วติดบนขากรรไกร จากนั้นนำฟันปลอมมาติด คล้ายๆ กับการทำครอบฟัน

รากฟันเทียมราคา

ราคาของรากฟันเทียมนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของรากฟันเทียมและวัสดุที่ใช้ ฯลฯ ซึ่งอยู่ประมาณ 30,000 – 60,000 บาท / 1ซี่

 ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

 1. เอ็กซเรย์เพื่อดูสภาพของจุดที่จะฝังรากฟันเทียม มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อกำหนดเกี่ยวกับขนาดและความยาวของรากฟันเทียม
 2. ผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียมลงในกระดูก จากนั้นรอเวลา 1 สัปดาห์เพื่อให้รากฟันเทียมติดกับกระดูกขากรรไกร ในขั้นตอนนี้ อาจต้องมีการเสริมกระดูกหากจำเป็น
 3. ใส่แกนฟันจำลองหรือเดือยเพื่อจะได้พิมพ์ปากให้ได้แบบที่จะนำไปทำครอบฟัน
 4. เมื่อทำครอบฟันมาแล้ว ในวันใส่ครอบฟัน จึงใช้แกนฟันจริง

ระยะเวลาการทำรากฟันเทียม

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเคส เพราะบางกรณีอาจต้องมีการเสริมกระดูก บางเคสมีความซับซ้อน

รากฟันเทียมเหมาะกับใคร

เหมาะกับทุกคนที่สูญเสียฟันแท้ แต่ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี คืออยู่ในวัยที่กระดูกขากรรไกรเจริญเต็มที่แล้ว และไม่อยู่ในภาวะดังต่อไปนี้ คือ

 1. มีอาการไขข้ออักเสบขั้นรุนแรง
 2. เป็นผู้มีปัญหาเรื่องการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ
 3. อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
 4. มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการผ่าตัดทำรากฟันเทียม ทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับเหงือกและฟัน และโรคอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างรักษาเช่นมะเร็ง
 5. ป่วยเป็นจิตเภท

ข้อควรรู้ก่อนทำรากฟันเทียม

 1. แม้ว่าการทำรากฟันเทียมจะเหมาะกับทุกคนที่สูญเสียฟันแท้ไปก็จริง แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า บางกรณีสำหรับบางคน ทันตแพทย์อาจไม่สามารถทำรากฟันเทียมให้ได้ เนื่องจากสภาพของคนไข้เอง เช่น สภาพเหงือก หรือกระดูกขากรรไกรของคนไข้นั้นๆ ไม่เหมาะสมที่จะใส่รากฟันเทียม
 2. ควรศึกษาให้ดีเกี่ยวกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำรากฟันเทียม ตลอดจนศึกษาข้อดี ข้อเสีย และการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียม

       แม้ว่าการปลูกรากฟันเทียมจะมีค่าใช้จ่ายต่อซี่สูงก็จริง แต่สำหรับคนที่มีงบประมาณเพียงพอก็นับว่าคุ้มค่ามาก เพราะการปลูกรากฟันเทียมมีข้อดีต่อไปนี้

 1. การใช้รากฟันเทียมนั้น ทำให้ได้ฟันเทียมมาใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันแท้มากกว่าการใช้ฟันปลอมชนิดอื่น
 2. ไม่มีการสูญเสียเนื้อฟันของฟันซี่ใกล้เคียงจากการต้องกรอฟัน เพราะรากฟันเทียมช่วยยึดตัวฟันไว้เอง ไม่พึ่งพิงฟันซี่อื่น
 3. มีความสวยงาม และเข้ากับฟันซี่อื่นๆ ทำให้เจ้าของมีความมั่นใจ
 4. ในแง่ของการใช้งาน ฟันเทียมที่ใส่รากฟันเทียม มีประสิทธิภาพในการใช้งานใกล้เคียงกับฟันแท้อย่างมาก จึงไม่มีปัญหาขณะบดเคี้ยวอาหาร
 5. จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงหลังใส่รากฟันเทียมแทนฟันแท้ที่เสียไป
 6. ไม่มีปัญหาการใส่ๆ ถอดๆ หรือต้องแก้ไขเพราะมีการเคลื่อนขณะใช้งาน เพราะมีความแน่น แข็งแรงและทน

เปรียบเทียบรากฟันเทียม สะพานฟัน ฟันปลอมถอดได้

การใช้รากฟันเทียมมีข้อดีกว่าการทำสะพานฟันคือ ไม่ต้องเสียเนื้อฟันข้างเคียงจากการกรอฟัน ทั้งหัว-ท้าย และสะพานฟันค่าใช้จ่ายถูกกว่ารวมถึงต้องใส่ใจในการทำความสะอาดมากกว่า ไม่สะดวกเท่าการใช้รากฟันเทียม

การใส่รากฟันเทียมแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าและต้องเจ็บจากการผ่าตัด ต้องใช้ระยะเวลารักษาแผล แต่มีข้อดีกว่าการใช้ฟันปลอมแบบถอดได้ตรงที่ คงทนกว่า ทำความสะอาดง่ายกว่า ไม่ต้องใส่ๆ ถอดๆ

        การทำรากฟันเทียมเป็นนวัตกรรมทางด้านทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้งาน คงทนถาวร และเหมือนฟันแท้มากกว่าการทำฟันปลอมในลักษณะอื่น แต่ต้องมีงบประมาณที่พร้อม