🦷จัดฟัน ติดเครื่องมือ จ่ายเพียง 666.-

 

🦷✨ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด
‼️ ใช้สิทธิประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย 900.-/ปี
🦷✨ ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น เพียง 4,500.-
‼️ จากปกติ 6,000 บาท
🦷✨ ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ เพียง 6,800.-
‼️ จากปกติ 12,000 บาท
🦷✨ ฟอกสีฟันด้วยZoom เพียง 7,900.-
 
🦷✨ ฟอกสีฟันที่บ้าน 2900
 
🦷✨ โปรโมชั่นวีเนียร์ Composite
🦷✨ โปรโมชั่นวีเนียร์ CERAMIC
🦷✨ โปรโมชั่นวีเนียร์ 
🦷✨ โปรโมชั่นวีเนียร์ 
🦷 โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack A
 
🦷 โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack B
 
🦷 โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack C
 
🦷 โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack D