คลินิครักษารากฟันที่ดีที่สุด

คลินิครักษารากฟันที่ดีที่สุด
เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องรักษารากฟัน คนไข้ทุกคนย่อมจะต้องถามหาคลินิกทันตกรรม และทันตแพทย์ที่ดีที่สุด และแน่นอนว่า คลินิกที่คิดค่ารักษาแพงที่สุด หรือถูกที่สุด หรือคลินิคที่มีชื่อเสียงมากที่สุด อาจจะไม่ใช่คลินิกที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ทุกคน แล้วเราจะสามารถเลือกใช้บริการในคลินิครักษารากฟันที่ดีที่สุดสำหรับเราได้อย่างไร มาหาคำตอบกัน
ปัจจุบนนี้ มีคลินิคทันตกรรมที่สามารถรักษารากฟันให้เราได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เราจึงต้องทราบวิธีการเลือกสถานที่ ที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด


ปัญหาในช่องปากนั้น ทำให้เรารู้สึกไม่สบายเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่รบกวนการดำเนินชีวิตปกติของคนเราเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าหากเรามีอาการปวดฟัน เสียวฟัน เหงือกอักเสบ คุณภาพชีวิตของเราก็แย่ลง และต้องหาวิธีการรักษา
อาการเจ็บปวด เสียวฟัน เหงือกบวม เมื่อรับประทานอาหารร้อน หรืออาหารเย็นนั้น อาจจะมีสาเหตุมากจากรากฟัน เมื่อเกิดอาการเช่นนี้ และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากรากฟันแล้ว คนไข้ก็ต้องเข้ารับการรักษารากฟัน


การรักษารากฟันนั้น เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน ต้องรักษากับทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และคลินิกทันตกรรมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่น ให้ผลสำเร็จ และไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนไข้ในระหว่างการรักษา โดยในการรักษานั้น จะต้องมีการเจาะฟันเพื่อเข้าถึงส่วนรากฟันและนำเอาเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อออก ทำความสะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อ อุดฟัน เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาอีก ตามมาด้วยการครอบฟัน เพื่อให้ฟันที่ถูกเจาะไว้นั้น แข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะรองรับการกัด การบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนกันฟันธรรมชาติ

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการรักษารากนั้น ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย ดังนั้น คนไข้จึงต้องเลือกสถานที่ที่จะเข้ารับการรักษาให้ดีที่สุด ดังนีี้
เลือกคลินิคทันตกรรม ที่มีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษารากฟัน
ทันตแพทย์ที่จะรักษารากฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษารากฟัน ซึ่งเราสามารถจะหาข้อมูลเกี่ยวพับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร การรับรอง ประสบการณ์ในการรักษา และความพึงพอใจของคนไข้ที่เข้ารับการรักษา ของทันตแพทย์ได้จากทางคลินิกทันตกกรรมที่ทันตแพทย์ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จากนั้นควรมีการนัดหมายเข้าพบทันตแพทย์ก่อน เพื่อรับฟังการประเมินและแผนการรักษา รวมทั้งพิจารณาว่า ทันตแพทย์ที่เราจะเข้ารับการรักษาด้วยนั้น สื่อสารกันได้ด้วยความเข้าใจ ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ คนไข้รู้สึกสบายใจ และพูดคุยกับทันตแพทย์ที่จะรักษาท่านนั้นได้อย่างเป็นกันเองหรือไม่ เพราะการรักษารากฟันนั้น ต้องทำหลายครั้ง ความร่วมมือระหว่างทันตแพทย์ กับคนไข้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ

คลินิคที่จะเข้ารับการรักษานอกจากจะต้องมีความสะอาด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว บริการด้านอื่น ๆ ก็ต้องมีก็ต้องมีความเหมาะสมกับเราด้วย คือ มีทีมงานที่คอยให้บริการที่ดี ให้ข้อมูลครบถ้วน ให้ความเป็นกันเอง ทำงานเป็นมืออาชีพ สภาพแวดล้อมของคลินิก สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก ก็เป็นเรื่องสำคัญ เช่น คลินิคอยู่ใกล้บ้าน หรือสถานที่ทำงาน ไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางและเวลาในการเดินทางมากนัก การเดินทางไปยังคลินิคทำได้อย่างสะดวก ทั้งกรณีที่ต้องใช้บริการรถสาธารณะ และรถส่วนตัว เพราะการรักษารากฟันนั้น ต้องมีการนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษาหลายครั้งความสะดวกสบายในการเดินทางจึงเป็นสิ่งสำคัญ และอีกสิ่งที่จะต้องเลือกตัดสินใจก็คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษา ซึ่งแต่ละคลินิก จะมีอัตราค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไป มีแผนการชำระเงินที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ควรสอบถามข้อมูลในส่วนค่าใช้จ่ายนี้ มาประกอบการพิจารณาด้วย

ย้อนกลับด้านบน