Monthly Archives: October 2022

คำแนะนำหลังใส่รีเทนเนอร์

รีเทนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับคงตำแหน่งของฟัน หลังจากถอดอุปกรณ์จัดฟัน ซึ่งหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันแล้ว รีเทนเนอร์จะทำหน้าที่ประคองฟันไม่ให้เคลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นๆ เพราะตามธรรมชาติของฟันหลังถอดเครื่องมือจัดฟันแล้วสภาพกระดูกและเหงือกหุ้มฟันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพให้เข้ากับตำแหน่งใหม่ ซึ่งจะต้องใช้เวลานานพอสมควร รีเทนเนอร์จึงต้องทำหน้าที่พยุงฟันเอาไว้ตรงจุดที่เหมาะสมคำแนะนำหลังใส่รีเทนเนอร์ หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน ต้องใส่รีเทนเนอร์ตามที่ทันตแพทย์บอกอย่างเคร่งครัด เพื่อเลี่ยงโอกาสการเกิดปัญหาฟันล้มหรือฟันพยายามเคลื่อนตัวกลับไปที่เดิม หากหลงลืมใส่รีเทนเนอร์เป็นเวลานาน เมื่อกลับมาใส่ อาจจะรู้สึกแน่น คับปาก ไม่สบายเหมือนใส่ตอนแรก แสดงว่ามีการเคลื่อนตัวของฟันแล้ว แต่หากใส่รีเทนเนอร์ไม่ได้เลย ต้องรีบกลับไปพบทันตแพทย์โดยเร็วที่สุด เมื่อถอดรีเทนเนอร์ตอนรับประทานอาหารหรือแปรงฟัน ควรทำความสะอาดทันทีและเก็บใส่กล่องให้มิดชิด เพราะการวางรีเทนเนอร์ไว้เฉยๆ หรือห่อทิชชู่เอาไว้จะทำให้รีเทนเนอร์เสียหายหรือหลงลืมได้ การทำความสะอาดรีเทนเนอร์ไม่ดีหรือไม่ทำความสะอาดรีเทนเนอร์เลยจะทำให้มีแบคทีเรียและคราบหินปูนสะสมที่รีเทนเนอร์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดกลิ่นปากและฟันผุได้ อย่าให้รีเทนเนอร์อยู่ใกล้ความร้อน เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย ผิดรูปได้ รีเทนเนอร์ควรเปลี่ยนตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์กำหนด โดยรีเทนเนอร์แบบลวดใช้งานได้ 5-10 ปี และรีเทนเนอร์แบบใสใช้งานได้ 6 เดือน – 2 ปี

ย้อนกลับด้านบน