Monthly Archives: September 2021

ดูแลรักษาฟันยุคโควิด

ดูแลรักษาฟันยุคโควิด

          ในทุกวันนี้การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในหลาย ๆ พื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล การอยู่แต่ในบ้านคือสิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ดี แต่ก็ทำให้หลายคนยังมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านเพื่อทำธุระ หรือต้องไปพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดหมาย ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าหากเลื่อนนัดออกไป อาจจะทำให้อาการป่วยที่เป็นอยู่เพิ่มความรุนแรงขึ้นได้เช่นเดียวกันกับคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพของช่องปาก โดยเฉพาะคนที่เริ่มจัดฟันหรืออยู่ในช่วงที่กำลังจัดฟัน ถึงแม้ว่าจะดูเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าหากปล่อยเอาไว้นาน ไม่ยอมไปพบทันตแพทย์ตามนัดเพราะไม่อยากออกไปนอกบ้าน ก็จะทำให้การจัดฟันมีปัญหาได้ ซึ่งอาจจะต้องทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ วิธีดูแลฟันที่สามารถทำได้ที่บ้าน         คนไข้ที่ไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วง ในระหว่างที่รอนัดทำฟันกับทันตแพทย์ให้ดูแลฟันของตนเองให้อยู่ในสภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยใช้วิธีการดูแลฟันทั่วไปที่เราทำเป็นประจำทุกวัน แต่คนไข้จะต้องทำให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ตามวิธีดังต่อไปนี้ 1. แปรงฟันให้ถูกวิธี        การแปรงฟันแน่นอนว่าเป็นวิธีดูแลฟันที่ทุกคนจะต้องทำเป็นประจำทุกวัน เพื่อทำความสะอาดฟัน คราบพลัค และเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในบริเวณของช่องปาก โดยเริ่มจากการแปรงฟันด้านนอกและด้านใน ให้วางขนแปรงเอียงทำมุม 45 องศา ในแนวขนานกับตัวฟัน จากนั้นขยับขนแปรงไปมาเพียงเล็กน้อย ฟันบนให้ปัดลงล่าง ฟันล่างให้ปัดขึ้นบน ต่อมาเป็นการทำความสะอาดฟันด้านที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร ให้ใช้แปรงถูไปมาในแนวเดียวกับฟัน […]

ย้อนกลับด้านบน