Category Archives: Uncategorized

ทําความสะอาดรีเทนเนอร์

วิธีทําความสะอาดรีเทนเนอร์

หลังจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการใส่อุปกรณ์เพื่อประคองฟันที่จัดมาให้อยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิม อุปกรณ์นั้นคือ รีเทนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ฟันที่จัดมาแล้วไม่ล้มหรือเคลื่อนกลับไปในตำแหน่งเดิม เมื่อใส่แล้วก็ต้องมีการดูแล รักษา ทำความสะอาด ลองมาดูกันว่าวิธีทำความสะอาดรีเทนเนอร์ต้องทำอย่างไรบ้าง ทำไมต้องทำความสะอาดรีเทนเนอร์ เพราะรีเทนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใส่เพื่อประคองฟันอยู่ในปากของเรา มีทั้งช่วงเวลาที่ต้องใส่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อถอดอุปกรณ์จัดฟันใหม่ๆ แม้ผ่านเวลาไปสักพักแล้วก็ยังต้องใส่ต่อเนื่อง อาจใส่เฉพาะตอนกลางคืน ซึ่งแน่นอนว่า การใส่เกือบตลอดเวลา ถอดเฉพาะตอนรับประทานอาหารก็จริง แต่รีเทนเนอร์ก็ยังมีโอกาสที่จะไม่สะอาด เป็นที่รวมของจุลินทรีย์ แบคทีเรีย กลิ่นไม่พึงประสงค์ ก็ไม่ต่างจากฟันของเราเท่าไหร่ที่ต้องมีการทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ เราจึงต้องศึกษาและทำความสะอาดรีเทนเนอร์เป็นประจำเช่นกัน เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการใช้งาน วิธีทำความสะอาดรีเทนเนอร์ รีเทนเนอร์มีหลายแบบ ทั้งแบบลวดเส้นเดียวที่ใส่คาดฟันด้านนอก และมีฐานอะคริลิก รีเทนเนอร์แบบใสที่พิมพ์ปากจัดทำแล้วครอบแผงฟัน ซึ่งทั้งสองแบบสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้ แต่รีเทนเนอร์ชนิดติดถาวรไม่สามารถถอดออกมาได้ ก็ต้องทำความสะอาดอีกแบบหนึ่ง วิธีทำความสะอาดรีเทนเนอร์ที่ถอดออกได้ มีหลักการดังนี้ 1. การดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่จะมาอยู่ที่รีเทนเนอร์เติบโตไวได้ ดังนั้น คนที่ใส่รีเทนเนอร์จึงควรดื่มน้ำบ่อยขึ้น หรือใช้วิธีบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดก็พอช่วยได้เช่นกัน 2. รีเทนเนอร์ต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน โดยทำทันทีหลังถอดออกจากปาก เพราะขณะที่ยังเปียกอยู่จะทำความสะอาด ล้างสิ่งสกปรกออกได้ง่ายกว่าปล่อยให้แห้งแล้วค่อยมาทำความสะอาด 3. น้ำที่ใช้ทำความสะอาดให้ใช้น้ำอุณหภูมิห้อง ไม่ใช่น้ำอุ่นหรือน้ำเย็น 4. อุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดคือ แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม เพราะความแข็งอาจทำลายพื้นผิว 5. สิ่งที่ใช้ทำความสะอาด […]

ย้อนกลับด้านบน