จัดฟันช่วยให้หน้าเรียวหรือไม่

จัดฟันช่วยให้หน้าเรียวหรือไม่

การจัดฟันนั้น ไม่ใช่แค่การทำให้ฟันเรียบสวย แต่การจัดฟันทำให้การสบฟันเป็นปกติ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทำให้ฟันและการสบฟันเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วรูปหน้าของเราก็จะดูดีขึ้นด้วย

สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของการสบฟัน และการจัดเรียงตัวของฟันไม่มากนัก เช่น ฟันมีช่องห่าง หรือฟันซ้อนเก เมื่อจัดฟันแล้ว อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าไม่ชัดเจนนัก แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหามาก เช่น ฟันล่างยื่นครอบฟันบน หรือฟันหน้ายื่นออกมามากจนครอบฟันล่าง เมื่อได้รับการจัดฟัน และปรับให้ขากรรไกรบนและล่างสบกันเป็นปกติแล้ว จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นมาก ไม่เพียงแค่ทำให้ดูสวยงามขึ้นเท่านั้น สุุขภาพในช่องปาก และสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นด้วย

หากลองดูใบหน้าของก่อนและหลังการจัดฟัน อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่จริง ๆ แล้วเป้าหมายของการจัดฟันก็คือการทำให้รอยยิ้มสวยงาม พร้อมๆ กับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากว่า

ทั้งนี้ คำถามหนึ่งที่ผู้จัดฟันมักจะสงสัยก็คือ เรื่องความเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าหลังการจัดฟัน เพราะหวังว่าการจัดฟันนั้นจะทำให้รูปหน้าสมส่วน ในหน้าเรียวขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องถอนฟันออกไปหลายซี่ก่อนการจัดฟัน ในจุดนี้ ทันตแพทย์ได้ข้อข้อสงสัยดังนี้

น้อยคนนักที่จะมีรูปหน้าที่มีความสมมาตร แต่ทั้งนี้ขากรรไกร ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างมาก กับการที่จะมีใบหน้าสมมาตร หากขากรรไกรอยู่ในลักษณะที่ดี ก็ส่งผลให้รูปหน้าดีด้วย ในกรณีของการจัดฟันนั้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบใส่เหล็กจัดฟัน หรือการจัดฟันแบบใส Invisaline ก็จะช่วยปรับให้ขากรรไกรมีความสมมาตรมากขึ้น รูปหน้าก็สวยงามขึ้น

นอกจากเรื่องความเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าแล้ว บางคนยังสงสัยไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะอื่น ๆ บนใบหน้าอีก เช่น จมูก ซึ่งในข้อนี้ ตอบไม่ได้แน่ชัดนัก แต่โดยหลัก ๆ แล้ว เมื่อขากรรไกรและฟันเปลี่ยนแปลงไป อาจจะส่งผลต่อบริเวณปากและจมูกได้ด้วย จึงอาจจะทำให้รู้สึกว่าจมูกมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเล็กน้อย

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวตกรรมด้านทันตกรรมจัดฟัน บอกว่า จริง ๆ แล้วรูปหน้าของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออายุมากขึ้น และการจัดฟัน ไม่ว่าจะเป็นแบบใส่เหล็กจัดฟัน หรืจัดฟันใส แล้วทำให้รูปหน้าเปลี่ยนนั้น อายุเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญด้วย สำหรับผู้จัดฟันในวัยเด็ก ซึ่งกำลังเติบโต ยังโตไม่เต็มที่นั้น การจัดฟันจะมีส่วนในการปรับโครงสร้างใบหน้าและกระดูกขากรรไกร ให้มีความสมมาตรได้ง่าย ส่วนในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเติบโตเต็มที่แล้ว การจัดฟัน ก็มีส่วนช่วยในการปรับรูปหน้าและขากรรไกร แต่จะให้ผลได้ไม่ดีเท่ากับการจัดฟันตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก

ตัวอย่างของการจัดฟันที่ช่วยปรับรูปหน้านั้น สามารถแยกตามความผิดปกติในการจัดเรียงตัวของฟันได้ดังนี้

  • กรณีฟันล่างครอบฟันบน หรือที่เรียกว่า Underbite เป็นกรณีที่ฟันล่างยื่นออกมามาก จนเลยฟันหน้า ทำให้คางยื่น กรณีแบบนี้ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการจัดฟันได้อย่างชัดเจน เมื่อแก้ไขให้ฟันล่างและฟันบนสบกันได้อย่างเหมาะสมแล้ว รูปหน้าจะสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
  • ฟันบนครอบฟันล่าง หรือ Overbite กรณีนี้ ฟันบนจะยื่นออกมามากจนครอบฟันล่าง หลังการจัดฟันแล้ว ขากรรไกรสบกันในตำแหน่งที่เหมาะสม รูปหน้าและขากรรไกรก็จะสวยขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกัน
  • ฟันสบเปิด หรือ Open Bite เป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างไม่สบกัน ขากรรไกรในลักษณะนี้ ทำให้รูปหน้ายาวผิดปกติ อีกทั้งยังทำให้การพูด และการรับประทานอาหารเป็นไปอย่างไม่ปกติ เมื่อจัดฟัน จนทำให้การสบฟันเป็นปกติแล้วรูปหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วย
  • ส่วนกรณีอื่น ๆ เช่น ฟันสบคร่อม ฟันซ้อนเก ก็มีผลต่อรูปหน้าเช่นกันแต่มีผลน้อย การจัดฟันอาจจะช่วยปรับรูปหน้าให้ดีขึ้นได้ แต่อาจจะสังเกตได้ไม่ชัดเจนนัก

สำหรับผู้ที่หวังว่าการจัดฟันแล้วจะทำให้ขากรรไกรลด หรือมีใบหน้ารูปตัววีนั้น ทันตแพทย์จัดฟันได้ไขข้อข้อใจดังนี้

การจัดฟันเป็นการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของฟันที่อยู่บนขากรรไกร ดังนั้น การจัดฟันจึงไม่สามารถทำให้ใบหน้ากลายเป็นรูปตัววี หรือทำให้คาง อยู่ในลักษณะของ V-shape ได้ แต่ทั้งนี้ การจัดฟัน ก็ทำให้ฟันเรียงตัวอย่างเหมาะสม และสวยงาม ทำให้เกิดความมั่นใจเมื่อจะเปิดเผยรอยยิ้ม เมื่อยิ้มได้อย่างมั่นใจ ก็ทำให้มีความพึงพอใจในใบหน้าของตนเองมากขึ้นด้วย