Author Archives: admin

คลินิครักษารากฟันที่ดีที่สุด

คลินิครักษารากฟันที่ดีที่สุด เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องรักษารากฟัน คนไข้ทุกคนย่อมจะต้องถามหาคลินิกทันตกรรม และทันตแพทย์ที่ดีที่สุด และแน่นอนว่า คลินิกที่คิดค่ารักษาแพงที่สุด หรือถูกที่สุด หรือคลินิคที่มีชื่อเสียงมากที่สุด อาจจะไม่ใช่คลินิกที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ทุกคน แล้วเราจะสามารถเลือกใช้บริการในคลินิครักษารากฟันที่ดีที่สุดสำหรับเราได้อย่างไร มาหาคำตอบกันปัจจุบนนี้ มีคลินิคทันตกรรมที่สามารถรักษารากฟันให้เราได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เราจึงต้องทราบวิธีการเลือกสถานที่ ที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด ปัญหาในช่องปากนั้น ทำให้เรารู้สึกไม่สบายเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่รบกวนการดำเนินชีวิตปกติของคนเราเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าหากเรามีอาการปวดฟัน เสียวฟัน เหงือกอักเสบ คุณภาพชีวิตของเราก็แย่ลง และต้องหาวิธีการรักษาอาการเจ็บปวด เสียวฟัน เหงือกบวม เมื่อรับประทานอาหารร้อน หรืออาหารเย็นนั้น อาจจะมีสาเหตุมากจากรากฟัน เมื่อเกิดอาการเช่นนี้ และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากรากฟันแล้ว คนไข้ก็ต้องเข้ารับการรักษารากฟัน การรักษารากฟันนั้น เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน ต้องรักษากับทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และคลินิกทันตกรรมที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างราบรื่น ให้ผลสำเร็จ และไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนไข้ในระหว่างการรักษา โดยในการรักษานั้น จะต้องมีการเจาะฟันเพื่อเข้าถึงส่วนรากฟันและนำเอาเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อออก ทำความสะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อ อุดฟัน เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาอีก ตามมาด้วยการครอบฟัน เพื่อให้ฟันที่ถูกเจาะไว้นั้น แข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะรองรับการกัด การบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนกันฟันธรรมชาติ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการรักษารากนั้น ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือทันตกรรมที่ทันสมัย ดังนั้น คนไข้จึงต้องเลือกสถานที่ที่จะเข้ารับการรักษาให้ดีที่สุด ดังนีี้เลือกคลินิคทันตกรรม […]

จัดฟันช่วยให้หน้าเรียวหรือไม่

จัดฟันช่วยให้หน้าเรียวหรือไม่ การจัดฟันนั้น ไม่ใช่แค่การทำให้ฟันเรียบสวย แต่การจัดฟันทำให้การสบฟันเป็นปกติ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทำให้ฟันและการสบฟันเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วรูปหน้าของเราก็จะดูดีขึ้นด้วย สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของการสบฟัน และการจัดเรียงตัวของฟันไม่มากนัก เช่น ฟันมีช่องห่าง หรือฟันซ้อนเก เมื่อจัดฟันแล้ว อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าไม่ชัดเจนนัก แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหามาก เช่น ฟันล่างยื่นครอบฟันบน หรือฟันหน้ายื่นออกมามากจนครอบฟันล่าง เมื่อได้รับการจัดฟัน และปรับให้ขากรรไกรบนและล่างสบกันเป็นปกติแล้ว จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นมาก ไม่เพียงแค่ทำให้ดูสวยงามขึ้นเท่านั้น สุุขภาพในช่องปาก และสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นด้วย หากลองดูใบหน้าของก่อนและหลังการจัดฟัน อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่จริง ๆ แล้วเป้าหมายของการจัดฟันก็คือการทำให้รอยยิ้มสวยงาม พร้อมๆ กับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากว่า ทั้งนี้ คำถามหนึ่งที่ผู้จัดฟันมักจะสงสัยก็คือ เรื่องความเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าหลังการจัดฟัน เพราะหวังว่าการจัดฟันนั้นจะทำให้รูปหน้าสมส่วน ในหน้าเรียวขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องถอนฟันออกไปหลายซี่ก่อนการจัดฟัน ในจุดนี้ ทันตแพทย์ได้ข้อข้อสงสัยดังนี้ น้อยคนนักที่จะมีรูปหน้าที่มีความสมมาตร แต่ทั้งนี้ขากรรไกร ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างมาก กับการที่จะมีใบหน้าสมมาตร หากขากรรไกรอยู่ในลักษณะที่ดี ก็ส่งผลให้รูปหน้าดีด้วย ในกรณีของการจัดฟันนั้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบใส่เหล็กจัดฟัน หรือการจัดฟันแบบใส Invisaline ก็จะช่วยปรับให้ขากรรไกรมีความสมมาตรมากขึ้น รูปหน้าก็สวยงามขึ้น นอกจากเรื่องความเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าแล้ว บางคนยังสงสัยไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะอื่น ๆ บนใบหน้าอีก เช่น […]

จัดฟันต้องทำอะไรบ้าง

ขั้นตอนการจัดฟัน เมื่อเราเห็นว่าการจัดฟันนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเรา สิ่งต่อไปที่เรามักจะต้องการทราบก็คือ การจัดฟันนั้น จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง แน่นอนว่า การจัดฟันนั้นมีขั้นตอนหลากหลาย และใช้เวลานาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เราสามารถแบ่งการจัดฟันออกได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นการเตรียมตัวก่อนการจัดฟัน ระหว่างการจัดฟัน และหลังการจัดฟัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนของการเตรียมตัวก่อนการจัดฟันในขั้นตอนนี้จะเริ่มจากให้ทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขาของการจัดฟันตรวจฟันโดยละเอียด จากนั้นทันตแพทย์จะวินิจฉัยว่าสามารถจัดฟันได้หรือไม่ หากสามารถทำได้ก็จะพูดคุยกับคนไข้เกี่ยวกับแนวทางในการรักษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทันตแพทย์จะตรวจเช็คสภาพฟันและช่องปากโดยละเอียด พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ ซักประวัติ ประเมินความคาดหวังของคนไข้ และตอบคำถามหากคนไข้มีข้อสงสัย หลังผ่านขั้นตอนนี้คนไข้จะมีความเข้าใจและพร้อมที่จะไปสู้ขั้นตอนต่อไป การบันทึกข้อมูล ในขั้นนี้ คนไข้จะต้องให้ความสำคัญและแจ้งข้อมูลอย่างถูกต้องกับทันตแพทย์ เพราะข้อมูลที่ถูกต้องส่งผลอย่างมากต่อการเลือกแนวทางในการรักษา ในขั้นตอนนี้ จะมีการถ่ายภาพทั้งภายนอกและภายในช่องปาก ทำแบบจำลองฟัน ทั้งแบบพิมพ์ปาก และแบบติจิตอล รวมถึงเอ็กซเรย์ฟันให้เห็นโครงสร้างทั้งหมด เมื่อได้ข้อมูลมา ทันตแพทย์จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์โดยละเอียด ว่าโครงสร้างกระดูกขากรรไกรเป็นอย่างไร มีฟันคุดหรือไม่ กระดูกเป็นปกติหรือไม่ รากฟันเป็นอย่างไร จากนั้นก็จะวางแผนในการรักษาที่เหมาะสม เมื่อทันตแพทย์วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็จะวางแนงทางในการรักษา ให้ข้อมูลทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้คนไข้ได้เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกเครื่องมือจัดฟันที่เหมาะสมที่สุดขั้นของการจัดฟันเมื่อคนไข้ได้เข้าใจและตัดสินใจเลือกเครื่องมือจัดฟันแล้ว ขั้นการรักษาก็จะเริ่มขึ้น โดยทันตแพทย์จะติดเครื่องมือจัดฟันให้กับคนไข้ และเพื่อให้การรักษาเป็นไปด้วยความราบรื่น ช่วงระหว่างการรักษานี้คนไข้ควรจะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด มาพบทันตแพทย๋ตรงเวลาตามการนัดหมาย ดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากตามคำแนะนำ เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม และอาจจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างที่อาจส่งผลกระทบ เช่นการเล่นกีฬาที่มีการกระทบกระแทก […]

จัดฟันนานแค่ไหน

ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟัน               สำหรับผู้ที่ต้องการจะจัดฟัน เมื่อได้พบทันตแพทย์ ได้รับการตรวจวินิจฉันแล้วว่าสามารถที่จะจัดฟันได้ สิ่งที่ผู้ต้องการจะจัดฟันต้องการทราบเป็นอันดับต่อไป ก็มักจะเป็นเรื่องของระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดฟันนั่นเอง เราจะต้องใส่อุปกรณ์จัดฟันไว้ในช่องปากนานแค่ไหน กว่าที่ฟันจะเรียงตังกันอย่างเรียบสวย แน่นอนว่า คำตอบสำหรับคำถามข้อนี้ จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่สถานการณ์และการเลือกชนิดของการจัดฟันของคนไข้แต่ละคนอย่างไรก็ตาม เมื่อคนไข้ถามว่า จะต้องใส่อุปกรณ์จัดฟันไว้นานแค่ไหน ทันตแพทย์สามารถจะตอบสั้นๆ ได้ว่า ขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคน ซึ่งคำตอบสั้น ๆ นีิ้ สามารถขยายความได้ดังนีี้การที่คนไข้จะต้องใส่อุปกรณ์จัดฟันไว้นานแค่ไหนนั้น มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องของอายุคนไข้ ปัญหาฟันที่คนไข้กำลังประสบอยู่ ชนิดอุปกรณ์จัดฟันที่เลือกมาเพื่อใช้ในการรักษา ดังนั้นระยะเวลาที่คนไข้แต่ละคนจะใช้จึงต่างกันไป เพราะคนไข้แต่ละคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และถ้าหากปัญหา หรือความผิดปกติของฟันของคนไข้นั้นมีมาก เช่นมีความผิดปกติของขากรรไกร มีโรคในช่องปาก หรือมีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ระยะเวลาในการจัดฟัน ก็อาจจะยาวนานขึ้นไปอีก                หลังจากที่ทันตพแพทย์ได้ตรวจเช็คในช่องปาก และประเมินสถานการณ์ของคนไข้แล้ว ทันตแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจัดฟันให้กับคนไข้ได้ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการรักษาและการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมในระหว่างที่จัดฟันด้วย       […]

ใครบ้างที่ควรจัดฟัน

ใครบ้างที่สามารถจัดฟันได้

                  สำหรับผู้ที่มีความคิดว่าจะจัดฟัน สิ่งที่จะต้องทราบในเบื้องต้นก็คือ กระบวนการจัดฟันนั้น คือการทำให้ฟันจัดเรียงตัวอย่างสวยงาม ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสุขอนามัยในช่องปากที่ดี แต่การจัดฟันต้องใช้อุปกรณ์จัดฟัน ต้องใช้เวลา ใช้งบประมาณเป็นจำนวนไม่น้อย และแน่นอนว่าการจัดฟัน ทำให้การดำเนินชีวิตไม่สะดวกสบายในบางกรณี โดยมากแล้วผู้ที่ต้องการจะจัดฟันมักจะอยู่ในวัยเด็ก วัยรุ่น และวันผู้ใหญ่ในช่วงต้น ๆ ปัจจุบันเราเห็นผู้ใหญ่สนใจจัดฟันกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากและการตัดสินใจว่าจะจัดฟันดีหรือไม่ เราเป็นคนหนึ่งที่สมควรจะต้องจัดฟันหรือไม่นั้น เราควรมีข้อพิจารณาประกอบการตัดสินใจ                 สำหรับในวัยผู้ใหญ่นั้น ปัจจุบันมีการจัดฟันกันมากขึ้นในทุกช่วงอายุ และผลที่ได้รับก็น่าพึงพอใจนอกจากฟันจะจัดเรียงตัวกันอย่างสวยงาม เพิ่มความมั่นใจแล้ว สุขภาพในช่องปากโดยรวมก็ดีขึ้นด้วย โดยมากแล้ว ผู้ใหญ่ที่มาจัดฟัน จะเป็นกลุ่มที่ต้องการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ ว่า ใครบ้างควรจัดฟัน มีปัญหาฟันซ้อนเก หรือฟันเหยินอย่างเห็นได้ชัด ไม่สามารถทำความสะอาดฟัน ทั้งการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้อย่างทั่วถึง มีปัญหากับการเคี้ยวอาหาร มักจะพลาดไปกัดลิ้นตนเองในเวลารับประทานอาหารอยู่บ่อย ๆ ฟันสบกันไม่เหมาะสม มีปัญหาเกี่ยวกับการพูด การออกเสียงให้ชัดเจน […]