Tag Archives: จัดฟันช่วยให้หน้าเรียวหรือไม่

จัดฟันช่วยให้หน้าเรียวหรือไม่

จัดฟันช่วยให้หน้าเรียวหรือไม่ การจัดฟันนั้น ไม่ใช่แค่การทำให้ฟันเรียบสวย แต่การจัดฟันทำให้การสบฟันเป็นปกติ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทำให้ฟันและการสบฟันเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วรูปหน้าของเราก็จะดูดีขึ้นด้วย สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของการสบฟัน และการจัดเรียงตัวของฟันไม่มากนัก เช่น ฟันมีช่องห่าง หรือฟันซ้อนเก เมื่อจัดฟันแล้ว อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าไม่ชัดเจนนัก แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหามาก เช่น ฟันล่างยื่นครอบฟันบน หรือฟันหน้ายื่นออกมามากจนครอบฟันล่าง เมื่อได้รับการจัดฟัน และปรับให้ขากรรไกรบนและล่างสบกันเป็นปกติแล้ว จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นมาก ไม่เพียงแค่ทำให้ดูสวยงามขึ้นเท่านั้น สุุขภาพในช่องปาก และสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นด้วย หากลองดูใบหน้าของก่อนและหลังการจัดฟัน อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่จริง ๆ แล้วเป้าหมายของการจัดฟันก็คือการทำให้รอยยิ้มสวยงาม พร้อมๆ กับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากว่า ทั้งนี้ คำถามหนึ่งที่ผู้จัดฟันมักจะสงสัยก็คือ เรื่องความเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าหลังการจัดฟัน เพราะหวังว่าการจัดฟันนั้นจะทำให้รูปหน้าสมส่วน ในหน้าเรียวขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องถอนฟันออกไปหลายซี่ก่อนการจัดฟัน ในจุดนี้ ทันตแพทย์ได้ข้อข้อสงสัยดังนี้ น้อยคนนักที่จะมีรูปหน้าที่มีความสมมาตร แต่ทั้งนี้ขากรรไกร ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างมาก กับการที่จะมีใบหน้าสมมาตร หากขากรรไกรอยู่ในลักษณะที่ดี ก็ส่งผลให้รูปหน้าดีด้วย ในกรณีของการจัดฟันนั้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบใส่เหล็กจัดฟัน หรือการจัดฟันแบบใส Invisaline ก็จะช่วยปรับให้ขากรรไกรมีความสมมาตรมากขึ้น รูปหน้าก็สวยงามขึ้น นอกจากเรื่องความเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าแล้ว บางคนยังสงสัยไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะอื่น ๆ บนใบหน้าอีก เช่น […]

ย้อนกลับด้านบน